Ó 2007 AGROZET LEVICE All rights reserved Created by JH
Počítadlo návštevnosti:
MULTIFLEX
Plne hydraulicky ovládaný predsejbový kompaktor určený ako pre prípravu pôdy pred siatím, tak i v agregácii so sejacím strojom k zasiatiu pozemku. Určený pre prácu v stredne ťažkých a ťažkých pôdach. Vyniká najmä robustnou konštrukciou, vysokým výkonom a max. komfortom obsluhy. Pracovné orgány kompaktoru umožňujú jeho prácu i v prípade vlhkej pôdy - samočistiace crosskill valce. Veľká odolnosť kompaktoru v kamenitých pôdach.
Jednotlivé pracovné orgány kompaktoru sú nezávisle nastaviteľné, čo umožní dosiahnuť vždy požadovanej hĺbky spracovania.

Kompaktory
CULTIMAX
Ťažké polonesené kultivačné brány pre efektívnu prípravu sejbového lôžka. 7-radý diel brán zaručuje svojou úzkou vzdialenosťou stôp (cca 8mm) a špeciálnymi odpruženými perami s veľkou priechodnosťou tú najlepšiu prácu. Dôkladné spracovanie pôdy je vykonávané pomocou 4 dvojitých kolies, ktoré sú ovládané pomocou elektronického čidla. Cultimax môže byť vybavený hydraulickým Creckerboardom a závesnými zavlačovacími bránami. Skladanie do preprav. polohy je plne hydraulické, transportná šírka je 3 m.