Ó 2007 AGROZET LEVICE All rights reserved Created by JH
Počítadlo návštevnosti:
Pôdne valce
MINIMAX CLASSIC

Plne hydraulicky ovládané, trojdielne pôdne valce s nízko položeným ťažiskom a s veľkou priechodnosťou. Jednotlivé pracovné sekcie sa dostatočne prekrývajú a umožňujú vďaka DUOFLEX systému výborné kopírovanie pozemku.
Možnosť vybavenia stroja hydraulicky ovládaným smykom –  Crackerboard.
Použitie - valcovanie zasiatych porastov, príprava pôdy

MAXIROLL

Plne hydraulicky ovládané, trojdielne pôdne valce s nízko položeným ťažiskom a s veľkou priechodnosťou. Jednotlivé pracovné sekcie sa dostatočne prekrývajú a umožňujú vďaka DUOFLEX systému bezvadné kopírovanie pozemku. Všetky tri pracovné sekcie sú hydraulicky doťažované, čím je zaručené rovnomerné rozloženie hmotnosti medzi jednotlivé sekcie. Možnosť vybavenia stroja hydraulicky ovládaným smykom -  Crackerboard.
Použitie - valcovanie zasiatych porastov, príprava pôdy atď.